Hva?

Pengene eller livet, heter det gjerne i tegneserier. Og da er det jo negativt ment. Det er nettopp derfor vårt lille selskap heter Penger og livet. For det er jo disse to tingene vi vil ha, og det er det vi synes er viktig. Hei! Og velkommen til Penger & Livet sine websider. Du er hjertelig velkommen. Dette her, det skal være et sted der du finner masse inspirasjon. Inspirasjon til å tjene penger, og til å nyte livet. Leve det på rett måte. For det trenger selvsagt ikke være noe motsetningsforhold mellom penger og livet. Tvert imot, mange tenkere og filosofer mener dette er to sider av samme sak.

inspiration

Men rent konkret

Penger & Livet er websider som skal gi inspirasjon og tips. I første rekke gir vi tips om spesielle deler av livet, mer bestemt dette som går på inspirasjon, meditasjon og energy. “Good vibrations” som det heter i Beach Boys sin klassiske sang. For dersom du ikke har det bra, er positiv og glad, ja da vil du heller ikke tjene penger. Så enkelt er det faktisk, men mer om dette senere.

Inspirasjon

Visste du at ordet inspirasjon kommer av det latinske ordet for å puste? Ja, så fundamentalt er altså dette med inspirasjon. Og inspirasjon er jo bare positivt. Det er første skritt på veien til et kunstverk, en god forretningside eller et glimrende prosjekt. uunsett: Inspirasjonen kommer først. Det er like fundamentalt som å puste. Det vil si, kanskje handler dette til syvende og sist om å inhalere litt av energien som omgir alt? Det som kineserne kaller Chi, Inderne Prana, brasilianerne Axe og  Start Wars-fans “The Force”? For det er vel heller ingen tvil om at noen ganger er vi liksom litt mer inspirerte enn andre, og ofte handler det om tilstander der vi er uvanlig positive. Dette er derfor grunnlaget.

Prosjektet

 Etter inspirasjon kommer “prosjekt”. Og da er vi inne i noe som vel handler mer venstre-del av hjernen. Det er nå du skal planlegge, analysere og sette i gang. Uansett hva det er du driver med.

Penger

Til syvende og sist kommer resultatet. At andre liker det du holder på med. Dette kaller vi rett og slett penger. For det er ikke annet. Penger er bare en måte folk sier til deg at de liker deg på. Om
du tenker litt mer på dette med penger blir det sikkert mer og mer åpenlyst for deg at det til syvende og sist ikke er annet enn rent tankespill. For penger eksisterer bare som ide i hodene våre. Men hvilken viktig ide! Uansett er penger resultatet av din inspirasjon og av ditt arbeid. Det er den siste, viktige delen av en god vibrasjon. Bølgen som slår inn over stranden.

 

Det er dette vi er opptatte av! Å prøve å finne de gode vibbene slik at vi kan utvikle de gode prosjektene som gir oss penger. Vi er også utrolig opptatt av dette med pengespill, som poker, baccarat, blackjack – ja kanskje spesielt dette som har med casino å gjøre. Vi synes dette med pengespill er en virkelig god måte å forstå hvordan det henger sammen at den som tenker positivt også vil motta penger. Så det er dette vi inviterer deg til her på disse sidene. Vi arrangerer også kurs, og reiser ganske mye, så dersom vi kommer til et sted nær deg er du hjertelig velkommen til å delta dersom du også har lyst til å tjene penger på prosjekter eller spill.